Hakkımızda

Gelişen inşaat teknolojisiyle birlikte,bu sektöre çelik kontrüksiyon çatı ve cephe çözümleri sunmak amacıyla 2008 yılında Ömer Çelik tarafından kuruldu.
Teknik tecrübe ve birimkileriye; kuruluş tarihinden itibaren birçok seçkin projenin kendi konuları ile ilgili uygulayıcısı olmuştur.
Çelik kontrüksiyon,Çatı işleri,Kenet Çatı Sistemleri,Kiremit,Polikarbon,Dampolon,Balkon korkuluğu gibi pek çok işte adından söz ettirmiştir.


Mizyonumuz:
Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı,kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile her geçen gün firmamızı evrensel değerler ışığında çağdaş ve
dinamik bir düzeye ulaştırarak firmamızı ülke sınırlarının dışına taşıyarak(bölgesel olmaktan çıkarak),ülkesinin gelişime katkı sağlamaktır.


Vizyonumuz:
-Nitelikli iş gücü - teknik personel yetişmesİ
-Dünya standartlarında hizmet kalitesini hedeflemek
-Sektöründeki en iyi çalışma ortamını oluşturmaK


İlkelerimiz:
-Takım çalışması her konuda vazgeçilmez bir ilkedir.
-Ürünlerin kullanıldıktan sonra çevre etkilerini kontrol eden,duyarlılık ilkesini taşır.
-Güveni ve dürüstlüğü asla değişmez olarak ilke edinmiştir.

ENGLİSH
About Us:
Along with the developing construction technology, in this sector was started by Ömer Çelik in 2008 in order to offer steel concrete roof and facade solutions.
Technical experience and units; Since its inception, many outstanding progeny have become practitioners of their own subjects.
Steel construction, Roofing works, Roofing systems, Roofing systems, Roof tiles, Polycarbon, Damper, Balcony,Iron door, iron balcony guardrails, window guardrails.

Our mission is:
Customer and employee satisfaction focused, quality product and service understanding with each passing day our company in the light of universal values and contemporary
Bringing our company outside the boundaries of the country by moving it to a dynamic level (from being regional), contributing to the development of the country.

Our vision is:
Qualified work force - technical staff training
Targeting service quality in the world standards
Create the best working environment in the sector.


Our Principles:
-The team work is an indispensable principle in every respect.
-The products carry the principle of sensitivity, which controls the environmental effects after use.
-The principle of trustworthiness and honesty is never changed.